สถานะออเดอร์ทั้งหมด

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1) รอตรวจสอบ

การชำระเงิน

2) นำเข้าสินค้า

3) สินค้ากำลังเดินทางมา

4) ตรวจสอบสินค้า

และเตรียมจัดส่ง

5) จัดส่งสินค้าแล้ว

6) สินค้าถึงมือผู้รับ

[tracking-form]

ตรวจสอบสถานะ Tracking

สำหรับรายการสั่งซื้อที่ได้จัดส่งสินค้าแล้ว ลูกค้าจะได้รับ หมายเลขพัสดุ สำหรับติดตามสถานะได้ด้วยตนเอง

Track ไปรษณีย์ไทย