[contact-form-7 id=”481″]

แจ้งชำระเงินได้ 3 ช่องทาง

1. ผ่าน Line@: @jigsawlover (ตอบเร็ว)
2. ผ่าน Fb Messanger (ตอบเร็ว)
3. ผ่านแบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน

หลังจากแจ้งการชำระเงิน
เราจะติดต่อกลับภายใน 3 ชม.
ทางอีเมล หรือโทรศัพท์

หากไม่ได้รับการติดต่อกลับ
กรุณาติดต่อ
085-067-9022